presentaties over image

Met verve gebracht

De boodschap over het belang en het nut van een goede Persoonlijke Presentatie dragen wij op veel manieren uit. We doen dat in individuele consults en doelgerichte groepstraining, maar we weten ook met gemak grote groepen te boeien. Er zijn dan ook heel veel interessante onderwerpen die we verbaal en non-verbaal weten af te stemmen op uiteenlopende gezelschappen.

Wilt u een lezing die collega’s wakker schudt, wilt u als mannen werken aan uw persoonlijke presentatie, of vindt u dat we samen met een groepje vriendinnen een aanstaande bruid moeten verrassen, we doen het allemaal even graag en deskundig. Art of Image heeft een team waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd.

Klik hier voor mogelijkheden voor presentaties en trainingen in uw bedrijf. Omschrijf uw wens en indien mogelijk uw doel voor een bijeenkomst. Wij nemen spoedig contact met u op.


Onze sprekers

Anke van Luyt is een gepassioneerd en enthousiasmerend trainer/consultant. Tijdens haar studie psychologie ontstond bij Anke van Luyt de drive “de eerste indruk” welke mensen op elkaar maken, grondig te bestuderen. Al snel kwam ze tot de conclusie dat alleen de psychologische invalshoek te onvolledig was om een volwaardige bijdrage te kunnen leveren aan haar trainingsmateriaal. Vandaar dat tevens de sociale- en de commerciële uitgangspunten haar aandacht kregen. Na een grondige analyse van het veelal onvolledige bestaande materiaal legde ze een aantal verassend nieuwe verbanden. Ze onderzocht wat mensen denken, middels welk bewustzijn of onderbewustzijn een eerste indruk tot stand komt en welke emoties, gevoelens en handelingen we hieraan koppelen. En hoe hardnekkig een eerste indruk kan zijn. De eerste indruk is altijd bepalend voor het verdere verloop van het contact! “Mensen laten zich in hun koopbeslissing voor 95% leiden door het onbewuste beeld en het gevoel dat zij van de persoon en het bedrijf krijgen. Dit beeld en de gevoelswaarde van uzelf, uw collega’s en uw bedrijf kunt u echter gericht leren sturen.” Tijdens haar trainingen, workshops, masterclasses en lezingen wordt steeds de link gelegd naar communicatieve en sociale vaardigheden met als doel de deelnemers te prikkelen op de commerciële waarden hiervan. Als geen ander weet ze onbewuste processen bewust te maken; echte eyeopeners!
Hoewel veel onderzoek verwerkt is om tot verantwoorde uitspraken te komen is haar stijl van trainen 100% toegespitst op de doelgroep, persoonlijk, toegankelijk en vooral humorvol. Ze verstaat de kunst u in alle vrijheid te laten kiezen. Anke heeft het genoegen enkele vooraanstaande politici uit 1e en 2e kamer te begeleiden en vele Captains of Industrie hebben hun weg naar haar al gevonden. Men zet haar graag in tijdens reorganisaties als onderdeel van teambuilding, of als externe partij die vanuit haar gedegen expertise het kleedgedrag binnen een organisatie aan durft te scherpen, zodat MT en DT buiten schot kunnen blijven.


Martijn Maas heeft uitgebreide ervaringen in het presenteren. Op evenementen en bij presentaties is hij degene die zonder schroom de microfoon pakt en op zoek gaat naar de interactie met de aanwezigen. Ook als oud-directeur van een basisschool stond hij veelvuldig voor grotere groepen om zijn verhaal met verve te delen.
In het onderwijs wilde hij iedere dag het beste halen uit kinderen en leerkracht. Op zoek naar passie en talent als motor voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Ook nu nog wordt Martijn gemotiveerd het beste uit mensen te halen, zeker als hij ervaart dat mensen hun hun eigen groei in de weg in de weg staan. 

De vele facetten van communicatie zijn sinds jaar en dag een inspiratiebron voor Martijn. Communicatie beslaat een breder terrein dan de gesproken taal. Maar ook in de gesproken taal is het een kunst om de eigen bedoelingen goed te verwoorden. In problemen die ontstaan, in culturen binnen bedrijven, in processen van verandering is communicatie een sleutelwoord. Het verloopt niet alleen via de mond, maar veelal ook door lichaamstaal. In houding, opstelling en gedrag worden grotere boodschappen verpakt dan een vluchtige waarneming duidelijk maakt. Verborgen agenda’s en onuitgesproken behoeftes belemmeren de voortgang en staan, naast persoonlijke groei, het ultieme doel vaak in de weg.

Martijn Maas is in staat om op een rustige wijze inzicht te geven en oplossingen aan te dragen. Hij verstaat de kunst om met groot inlevingsvermogen dicht bij de luisteraar te komen. Het gaat er in zijn lezingen of trainingen niet om wat goed of fout is. Het inzicht dat er keuzes gemaakt kunnen worden in een dynamische (bedrijfs)cultuur is essentieel.
Martijn Maas beschikt over een dosis humor en breekt daarmee, in combinatie met een dosis relativeringsvermogen, moeilijke onderwerpen open en maakt ze op soepele wijze bespreekbaar. Geïnspireerd door het gedachtegoed van Steven Covey maakt Martijn deelnemers bewust van de eigen rol in een proces. Van achteroverleunen en het wel geloven, naar voorover buigen en actief deelnemen!

"Zelfvertrouwen is de grondslag voor adequaat optreden."

Ralph Waldo Emerson - Amerikaans dichter en filosoof (1803-1882)